Sim Tứ Quý 2

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.51.2222 100.000.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 090.365.2222 129.000.000 31 Đặt mua
3 Mobifone 0909.36.2222 139.000.000 35 Đặt mua
4 Viettel 0979.03.2222 99.000.000 36 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.08.2222 89.000.000 32 Đặt mua
6 Viettel 0985.93.2222 110.000.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0965.50.2222 89.000.000 33 Đặt mua
8 Mobifone 0936.87.2222 79.000.000 41 Đặt mua
9 Viettel 0966.67.2222 129.000.000 42 Đặt mua
10 Mobifone 093.1662222 110.000.000 33 Đặt mua
11 Mobifone 0706.81.2222 19.000.000 30 Đặt mua
12 Mobifone 0896.70.2222 25.000.000 38 Đặt mua
13 Mobifone 0774.88.2222 35.000.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 0896.71.2222 25.000.000 39 Đặt mua
15 Mobifone 0896.73.2222 25.000.000 41 Đặt mua
16 Mobifone 0775.81.2222 20.000.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 07939.0.2222 20.000.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 0786.80.2222 19.000.000 37 Đặt mua
19 Mobifone 0793.99.2222 49.500.000 45 Đặt mua
20 Mobifone 0769.33.2222 38.000.000 36 Đặt mua
21 Mobifone 07.9696.2222 54.500.000 45 Đặt mua
22 Mobifone 0768.89.2222 40.000.000 46 Đặt mua
23 Mobifone 0779.80.2222 19.000.000 39 Đặt mua
24 Mobifone 0787.88.2222 40.000.000 46 Đặt mua
25 Mobifone 0786.96.2222 26.000.000 44 Đặt mua
26 Mobifone 0769.39.2222 33.000.000 42 Đặt mua
27 Mobifone 0706.57.2222 16.000.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0799.67.2222 29.000.000 46 Đặt mua
29 Mobifone 07.9966.2222 54.500.000 45 Đặt mua
30 Mobifone 0798.06.2222 17.000.000 38 Đặt mua
31 Mobifone 0778.16.2222 19.000.000 37 Đặt mua
32 Mobifone 0774.86.2222 20.000.000 40 Đặt mua
33 Mobifone 0896.74.2222 19.000.000 42 Đặt mua
34 Mobifone 0708.99.2222 45.000.000 41 Đặt mua
35 Mobifone 076.999.2222 89.500.000 48 Đặt mua
36 Mobifone 077.868.2222 59.500.000 44 Đặt mua
37 Mobifone 079.8.18.2222 30.000.000 41 Đặt mua
38 Mobifone 076.567.2222 39.000.000 39 Đặt mua
39 Mobifone 0707.78.2222 27.000.000 37 Đặt mua
40 Mobifone 079.8.99.2222 54.500.000 50 Đặt mua
41 Mobifone 07.68.68.2222 129.000.000 43 Đặt mua
42 Mobifone 07.68.66.2222 45.000.000 41 Đặt mua
43 Mobifone 07.67.68.2222 54.500.000 42 Đặt mua
44 Mobifone 07779.02222 45.000.000 38 Đặt mua
45 Mobifone 0798.43.2222 15.000.000 39 Đặt mua
46 Mobifone 07779.12222 45.000.000 39 Đặt mua
47 Mobifone 0933.84.2222 54.500.000 35 Đặt mua
48 Mobifone 079.777.2222 67.500.000 45 Đặt mua
49 Mobifone 079.8.79.2222 49.500.000 48 Đặt mua
50 Mobifone 079.779.2222 61.500.000 47 Đặt mua
51 Mobifone 078.333.2222 78.500.000 32 Đặt mua
52 Mobifone 07.69.69.2222 88.500.000 45 Đặt mua
53 Mobifone 0797.39.2222 42.000.000 43 Đặt mua
54 Mobifone 0785.40.2222 15.000.000 32 Đặt mua
55 Mobifone 0937.23.2222 98.500.000 32 Đặt mua
56 Mobifone 079.8.68.2222 59.500.000 46 Đặt mua
57 Mobifone 070.868.2222 59.500.000 37 Đặt mua
58 Viettel 086.939.2222 54.500.000 43 Đặt mua
59 Viettel 086.993.2222 49.500.000 43 Đặt mua
60 Viettel 0869.33.2222 58.500.000 37 Đặt mua