Sim Thất Quý Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 035.2222222 1.050.000.000 22 Đặt mua
2 Viettel 098.4444444 2.500.000.000 45 Đặt mua
3 Viettel 096.2222222 3.500.000.000 29 Đặt mua
4 Viettel 032.6666666 1.800.000.000 47 Đặt mua
5 Viettel 096.3333333 3.650.000.000 36 Đặt mua
6 Viettel 033.4444444 1.500.000.000 34 Đặt mua
7 Viettel 034.8888888 2.778.000.000 63 Đặt mua
8 Viettel 033.777.7777 2.222.000.000 55 Đặt mua
9 Viettel 097.5555555 4.667.000.000 51 Đặt mua
10 Viettel 039.6666666 3.344.200.000 54 Đặt mua