Sim Tam Hoa 8

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.879.888 25.000.000 73 Đặt mua
2 Vinaphone 08122.88888 555.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0972.365.888 79.000.000 56 Đặt mua
4 Mobifone 0939.02.8888 333.000.000 55 Đặt mua
5 Vinaphone 091.3366888 345.000.000 52 Đặt mua
6 Mobifone 0909.341.888 26.000.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0988.155.888 179.000.000 60 Đặt mua
8 Viettel 098.2345.888 266.000.000 55 Đặt mua
9 Viettel 0988.111.888 688.000.000 52 Đặt mua
10 Viettel 0966.02.8888 368.000.000 55 Đặt mua
11 Viettel 0981.000.888 239.000.000 42 Đặt mua
12 Viettel 0986.04.8888 333.000.000 59 Đặt mua
13 Mobifone 0908.599.888 65.000.000 64 Đặt mua
14 Viettel 0985.855.888 188.000.000 64 Đặt mua
15 Viettel 0967.166.888 93.000.000 59 Đặt mua
16 Vinaphone 0916.14.8888 234.000.000 53 Đặt mua
17 Vinaphone 0916.393.888 79.000.000 55 Đặt mua
18 Vinaphone 0911.30.8888 279.000.000 46 Đặt mua
19 Vinaphone 094.8888888 7.799.000.000 69 Đặt mua
20 Vinaphone 0917.111.888 222.000.000 44 Đặt mua
21 Vinaphone 0915.111.888 268.000.000 42 Đặt mua
22 Viettel 0989.567.888 345.000.000 68 Đặt mua
23 Vinaphone 0941.999.888 168.000.000 65 Đặt mua
24 Viettel 09867.88888 1.699.000.000 70 Đặt mua
25 Mobifone 0904.989.888 79.000.000 63 Đặt mua
26 Viettel 0963.111.888 245.000.000 45 Đặt mua
27 Vinaphone 0916.979.888 93.000.000 65 Đặt mua
28 Viettel 098.6789.888 399.000.000 71 Đặt mua
29 Viettel 0989.339.888 199.000.000 65 Đặt mua
30 Viettel 0986.666.888 1.999.000.000 65 Đặt mua
31 Vinaphone 0919.444.888 155.000.000 55 Đặt mua
32 Viettel 0983.686.888 399.000.000 64 Đặt mua
33 Vinaphone 0946.222.888 179.000.000 49 Đặt mua
34 Vinaphone 0947.11.8888 286.000.000 54 Đặt mua
35 Viettel 0984.444.888 199.000.000 57 Đặt mua
36 Viettel 0964.12.8888 288.000.000 54 Đặt mua
37 Viettel 096.5588888 1.666.000.000 65 Đặt mua
38 Vinaphone 0919.884.888 71.000.000 63 Đặt mua
39 Mobifone 0906.339.888 68.000.000 54 Đặt mua
40 Vinaphone 0919.551.888 55.000.000 54 Đặt mua
41 Viettel 09.6789.8888 1.900.000.000 71 Đặt mua
42 Mobifone 0905.19.8888 388.000.000 56 Đặt mua
43 Viettel 0962.222.888 379.000.000 47 Đặt mua
44 Viettel 09892.88888 1.799.000.000 68 Đặt mua
45 Mobifone 0903.199.888 79.000.000 55 Đặt mua
46 Viettel 0982.991.888 93.000.000 62 Đặt mua
47 Viettel 0965.456.888 110.000.000 59 Đặt mua
48 Mobifone 0933.47.8888 250.000.000 58 Đặt mua
49 Mobifone 0909.356.888 79.000.000 56 Đặt mua
50 Viettel 038.5558888 288.000.000 58 Đặt mua
51 Mobifone 0706.985.888 5.950.000 59 Đặt mua
52 Mobifone 0706.894.888 3.990.000 58 Đặt mua
53 Mobifone 0799.569.888 6.450.000 69 Đặt mua
54 Mobifone 0794.969.888 16.000.000 68 Đặt mua
55 Mobifone 0766.976.888 5.450.000 65 Đặt mua
56 Mobifone 0766.901.888 3.990.000 53 Đặt mua
57 Mobifone 0896.713.888 6.450.000 58 Đặt mua
58 Mobifone 0774.070.888 4.950.000 49 Đặt mua
59 Mobifone 0788.710.888 3.490.000 55 Đặt mua
60 Mobifone 0774.062.888 2.990.000 50 Đặt mua