Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0987.940.049 1.300.000 50 Đặt mua
2 Viettel 0327.107.701 850.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0354.407.704 790.000 34 Đặt mua
4 Viettel 0334.128.821 790.000 32 Đặt mua
5 Viettel 0364.726.627 680.000 43 Đặt mua
6 Viettel 0344.279.972 850.000 47 Đặt mua
7 Viettel 0326.137.731 470.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0379.473.374 950.000 47 Đặt mua
9 Viettel 0397.208.802 1.230.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0376.075.570 1.150.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0357.846.648 1.200.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0362.390.093 1.390.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0968.473.374 1.190.000 51 Đặt mua
14 Viettel 0983.089.980 2.220.000 54 Đặt mua
15 Viettel 0377.721.127 1.370.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0966.726.627 1.890.000 51 Đặt mua
17 Viettel 0356.813.318 1.330.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0982.917.719 1.380.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0985.712.217 1.300.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0961.430.034 1.590.000 30 Đặt mua
21 Viettel 0399.780.087 1.400.000 51 Đặt mua
22 Viettel 0365.781.187 1.400.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0963.607.706 1.400.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0359.751.157 1.260.000 43 Đặt mua
25 Viettel 0332.296.692 1.390.000 42 Đặt mua
26 Viettel 0963.098.890 2.420.000 52 Đặt mua
27 Viettel 0395.097.790 1.400.000 49 Đặt mua
28 Viettel 0365.958.859 1.600.000 58 Đặt mua
29 Viettel 0971.371.173 1.470.000 39 Đặt mua
30 Viettel 0352.257.752 1.270.000 38 Đặt mua
31 Viettel 0869.980.089 1.350.000 57 Đặt mua
32 Viettel 0397.234.432 1.400.000 37 Đặt mua
33 Viettel 0352.913.319 1.390.000 36 Đặt mua
34 Viettel 0975.016.610 1.330.000 35 Đặt mua
35 Viettel 0987.573.375 2.420.000 54 Đặt mua
36 Viettel 0865.820.028 1.300.000 39 Đặt mua
37 Viettel 0982.088880 48.000.000 51 Đặt mua
38 Vinaphone 0941.988889 58.000.000 64 Đặt mua
39 Mobifone 0906.922229 48.000.000 41 Đặt mua
40 Vinaphone 0915.299992 46.000.000 55 Đặt mua
DMCA.com Protection Status