Sim Ngũ Quý 5 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08170.55555 131.000.000 41 Đặt mua
2 iTelecom 0876.3.55555 138.000.000 49 Đặt mua
3 Vinaphone 0822.555555 899.000.000 42 Đặt mua
4 Viettel 086.51.55555 256.000.000 45 Đặt mua
5 Viettel 08.661.55555 245.000.000 46 Đặt mua
6 Vinaphone 0857.555555 692.000.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 08.173.55555 155.000.000 44 Đặt mua
8 Viettel 086.58.55555 289.000.000 52 Đặt mua
9 Vinaphone 08271.55555 150.000.000 43 Đặt mua
10 Viettel 086.57.55555 200.000.000 51 Đặt mua
11 Viettel 086.99.55555 356.000.000 57 Đặt mua
12 Viettel 086.52.55555 279.000.000 46 Đặt mua
13 Viettel 086.81.55555 233.000.000 48 Đặt mua
14 Viettel 086.80.55555 200.000.000 47 Đặt mua
15 Viettel 086.50.55555 212.000.000 44 Đặt mua
16 iTelecom 087.66.55555 179.000.000 52 Đặt mua
17 Vinaphone 0826.555555 693.200.000 46 Đặt mua
18 Viettel 086.82.55555 245.000.000 49 Đặt mua
19 Vinaphone 08351.55555 207.200.000 42 Đặt mua
20 Vinaphone 0833.255555 260.000.000 41 Đặt mua
21 Vinaphone 08334.55555 220.000.000 43 Đặt mua
22 Vinaphone 08573.55555 149.000.000 48 Đặt mua
23 Vinaphone 081.5555555 2.122.200.000 44 Đặt mua
24 Vinaphone 084.5555555 1.900.200.000 47 Đặt mua