Sim Ngũ Quý 3 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0.33333.8589 18.000.000 45 Đặt mua
2 Viettel 0333.338.939 15.000.000 44 Đặt mua
3 Viettel 0.333333.275 16.000.000 32 Đặt mua
4 Viettel 0333333.423 17.800.000 27 Đặt mua
5 Viettel 0.333333.762 16.000.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0.333333.206 16.200.000 26 Đặt mua
7 Viettel 0333.339.979 26.600.000 49 Đặt mua
8 Viettel 033333.2579 17.800.000 38 Đặt mua
9 Viettel 0.333333.591 22.300.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0.333333.872 16.200.000 35 Đặt mua
11 Viettel 0333333.409 17.700.000 31 Đặt mua
12 Viettel 0.333333.673 16.000.000 34 Đặt mua
13 Viettel 0.333333.065 16.000.000 29 Đặt mua
14 Viettel 0.33333.9683 6.990.000 41 Đặt mua
15 Viettel 0333339.879 22.200.000 48 Đặt mua
16 Viettel 0.333333.708 22.200.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0.333333.224 22.300.000 26 Đặt mua
18 Viettel 0.333333.977 22.300.000 41 Đặt mua
19 Viettel 0.333333.709 22.200.000 34 Đặt mua
20 Viettel 0.333333.742 14.200.000 31 Đặt mua
21 Viettel 0.333333.021 16.000.000 21 Đặt mua
22 Viettel 0333333.854 17.800.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0.333333.593 22.200.000 35 Đặt mua
24 Viettel 0.333333.715 16.200.000 31 Đặt mua