Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 05594.22222 45.200.000 33 Đặt mua
2 Vietnamobile 05826.22222 93.800.000 31 Đặt mua
3 Vietnamobile 05.878.22222 85.000.000 38 Đặt mua
4 Vietnamobile 05286.22222 108.000.000 31 Đặt mua
5 Vietnamobile 056.2222222 688.000.000 25 Đặt mua
6 Reddi 05590.22222 48.400.000 29 Đặt mua
7 Reddi 05597.22222 48.400.000 36 Đặt mua
8 Vietnamobile 05839.22222 101.000.000 35 Đặt mua
9 Vietnamobile 05883.22222 100.000.000 34 Đặt mua
10 Vietnamobile 05698.22222 87.500.000 38 Đặt mua
11 Vietnamobile 05683.22222 87.500.000 32 Đặt mua
12 Vietnamobile 0568.222222 299.000.000 31 Đặt mua
13 Vietnamobile 058.79.22222 34.400.000 39 Đặt mua