Sim Ngũ Quý 1 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 08.663.11111 83.000.000 28 Đặt mua
2 Vinaphone 08568.11111 110.000.000 32 Đặt mua
3 Vinaphone 0852.111111 296.000.000 21 Đặt mua
4 Vinaphone 08884.11111 122.000.000 33 Đặt mua
5 Vinaphone 08883.11111 199.000.000 32 Đặt mua
6 Viettel 086.59.11111 77.000.000 33 Đặt mua
7 Vinaphone 08.19811111 105.000.000 31 Đặt mua
8 Vinaphone 08370.11111 45.000.000 23 Đặt mua
9 Vinaphone 08523.11111 58.000.000 23 Đặt mua
10 Vinaphone 08579.11111 110.000.000 34 Đặt mua
11 Viettel 08688.11111 168.000.000 35 Đặt mua
12 Viettel 086.58.11111 77.000.000 32 Đặt mua
13 Viettel 086.50.11111 59.000.000 24 Đặt mua
14 Viettel 08692.11111 71.000.000 30 Đặt mua
15 Viettel 086.87.11111 65.000.000 34 Đặt mua
16 Viettel 086.99.11111 145.000.000 37 Đặt mua
17 Vinaphone 08189.11111 108.000.000 31 Đặt mua
18 Vinaphone 088.98.11111 76.000.000 38 Đặt mua
19 Vinaphone 0837.111111 297.200.000 24 Đặt mua
20 Viettel 08.696.11111 118.000.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 0819.111111 450.200.000 24 Đặt mua
22 Viettel 08.689.11111 106.000.000 36 Đặt mua
23 iTelecom 0879.111111 286.000.000 30 Đặt mua
24 Viettel 086.55.11111 118.000.000 29 Đặt mua