Sim Năm Sinh 2011

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0792.150.111 900.000 27 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.0111 2.500.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0981.14.2011 3.590.000 27 Đặt mua
4 Viettel 0865.10.10.11 2.890.000 23 Đặt mua
5 Viettel 0379.99.2011 6.990.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0866.66.2011 22.200.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0976.59.2011 4.390.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0867.77.2011 6.990.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0978.29.2011 4.390.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0345.67.2011 13.300.000 29 Đặt mua
11 Viettel 0981.34.2011 3.590.000 29 Đặt mua
12 Viettel 0981.42.2011 3.590.000 28 Đặt mua
13 Viettel 0978.16.2011 4.390.000 35 Đặt mua
14 Viettel 0967.68.2011 4.390.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0352.38.2011 660.000 25 Đặt mua
16 Viettel 0968.10.06.11 660.000 32 Đặt mua
17 Viettel 0346.29.2011 660.000 28 Đặt mua
18 Viettel 0989.17.12.11 660.000 39 Đặt mua
19 Viettel 0865.12.12.11 660.000 27 Đặt mua
20 Viettel 0345.85.2011 660.000 29 Đặt mua
21 Viettel 0986.15.02.11 660.000 33 Đặt mua
22 Viettel 0329.35.2011 660.000 26 Đặt mua
23 Viettel 0349.67.2011 660.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0378.02.2011 660.000 24 Đặt mua