Sim Lục Quý 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 081.222222.7 32.000.000 28 Đặt mua
2 Mobifone 079.222222.9 71.500.000 37 Đặt mua
3 Vinaphone 08.22.22.22.64 14.000.000 30 Đặt mua
4 Máy bàn 029.222222.79 12.000.000 39 Đặt mua
5 Vinaphone 08.22222211 50.000.000 22 Đặt mua
6 Máy bàn 0.222222.2258 30.000.000 29 Đặt mua
7 Máy bàn 02222.22.2204 30.000.000 20 Đặt mua
8 Vietnamobile 09.222222.67 38.700.000 34 Đặt mua
9 Vinaphone 08222222.50 22.200.000 25 Đặt mua
10 Vinaphone 08.222222.80 99.000.000 28 Đặt mua
11 Viettel 036.222222.7 33.200.000 28 Đặt mua
12 Vinaphone 08.222222.90 50.000.000 29 Đặt mua
13 Máy bàn 02222222679 30.000.000 36 Đặt mua
14 Vinaphone 08.22222291 50.000.000 30 Đặt mua
15 Máy bàn 0.222222.2247 30.000.000 27 Đặt mua
16 Máy bàn 024.22222288 19.500.000 34 Đặt mua
17 Máy bàn 0.222222.2263 30.000.000 25 Đặt mua
18 Vinaphone 08.22222221 139.000.000 23 Đặt mua
19 Vietnamobile 058.222222.4 7.000.000 29 Đặt mua
20 Vinaphone 08.22222200 39.000.000 20 Đặt mua
21 Vinaphone 08.222222.85 50.000.000 33 Đặt mua
22 Máy bàn 029.222222.89 8.000.000 40 Đặt mua
23 Máy bàn 029.22222212 8.000.000 26 Đặt mua
24 Vietnamobile 05.222222.86 37.800.000 31 Đặt mua
25 Máy bàn 029.222222.86 8.000.000 37 Đặt mua
26 Vinaphone 08.222222.87 50.000.000 35 Đặt mua
27 Máy bàn 0.222222.2284 30.000.000 28 Đặt mua
28 Máy bàn 02222.22.2255 12.500.000 26 Đặt mua
29 Máy bàn 0.222222.2281 10.000.000 25 Đặt mua
30 Máy bàn 024.22222229 19.500.000 29 Đặt mua
31 Vietnamobile 058.2222229 50.100.000 34 Đặt mua
32 Máy bàn 0.222222.2230 30.000.000 19 Đặt mua
33 Viettel 038.222222.5 44.900.000 28 Đặt mua
34 Vietnamobile 05.22222249 6.160.000 30 Đặt mua
35 Máy bàn 029.22222262 8.000.000 31 Đặt mua
36 Máy bàn 02222.22.2277 10.000.000 30 Đặt mua
37 Máy bàn 02222226868 18.800.000 40 Đặt mua
38 Vinaphone 08.22222242 39.000.000 26 Đặt mua
39 Vinaphone 08.222222.79 179.000.000 36 Đặt mua
40 Vietnamobile 09.222222.56 48.400.000 32 Đặt mua
41 Máy bàn 0.222222.2231 30.000.000 20 Đặt mua
42 Vinaphone 08.22222239 99.000.000 32 Đặt mua
43 Vinaphone 08.222222.97 50.000.000 36 Đặt mua
44 Vinaphone 08.22222244 39.000.000 28 Đặt mua
45 Máy bàn 029.22222272 8.000.000 32 Đặt mua
46 Viettel 037.222222.5 32.800.000 27 Đặt mua
47 Máy bàn 0.222222.2275 30.000.000 28 Đặt mua
48 Máy bàn 0.222222.2206 30.000.000 22 Đặt mua
49 Vietnamobile 056.222222.1 11.500.000 24 Đặt mua
50 Máy bàn 02222.22.9292 6.250.000 34 Đặt mua
51 Máy bàn 024.22222223 19.500.000 23 Đặt mua
52 Vinaphone 08222222.54 19.000.000 29 Đặt mua
53 Máy bàn 02222222345 11.300.000 26 Đặt mua
54 Vinaphone 08.22222212 60.000.000 23 Đặt mua
55 Máy bàn 0.222222.2293 30.000.000 28 Đặt mua
56 Máy bàn 024.22222299 19.500.000 36 Đặt mua
57 Vinaphone 08.222222.94 50.000.000 33 Đặt mua
58 Viettel 038.222222.7 45.600.000 30 Đặt mua
59 Viettel 05.222222.15 23.700.000 23 Đặt mua
60 Viettel 035.222222.4 27.000.000 24 Đặt mua