Sim Lục Quý 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222222.9 72.000.000 37 Đặt mua
2 Máy bàn 0.222222.2284 30.000.000 28 Đặt mua
3 Vinaphone 08.22222291 50.000.000 30 Đặt mua
4 Máy bàn 0.222222.2206 30.000.000 22 Đặt mua
5 Vinaphone 08.222222.93 50.000.000 32 Đặt mua
6 Máy bàn 0.222222.2275 30.000.000 28 Đặt mua
7 Máy bàn 029.222222.89 8.000.000 40 Đặt mua
8 Máy bàn 024.22222288 15.000.000 34 Đặt mua
9 Vinaphone 08.222222.87 50.000.000 35 Đặt mua
10 Vinaphone 08.222222.90 50.000.000 29 Đặt mua
11 Máy bàn 024.22222226 16.000.000 26 Đặt mua
12 Viettel 038.222222.7 48.000.000 30 Đặt mua
13 Máy bàn 02222226868 18.800.000 40 Đặt mua
14 Máy bàn 0.222222.2265 30.000.000 27 Đặt mua
15 Vietnamobile 056.222222.4 6.900.000 27 Đặt mua
16 Máy bàn 0.222222.2209 30.000.000 25 Đặt mua
17 Máy bàn 02222.22.2204 30.000.000 20 Đặt mua
18 Vinaphone 08.222222.55 68.000.000 30 Đặt mua
19 Vinaphone 08.222222.79 179.000.000 36 Đặt mua
20 Vietnamobile 09.222222.81 47.800.000 30 Đặt mua
21 Máy bàn 024.22222228 16.000.000 28 Đặt mua
22 Vinaphone 08.222222.85 50.000.000 33 Đặt mua
23 Viettel 038.222222.5 48.000.000 28 Đặt mua
24 Vinaphone 08.22222212 60.000.000 23 Đặt mua