Sim Lục Quý 0 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.999.000.2 2.700.000 44 Đặt mua
2 Mobifone 0789.91.2233 1.100.000 44 Đặt mua
3 Mobifone 0798.85.8787 1.200.000 67 Đặt mua
4 Mobifone 0703.22.4343 1.000.000 28 Đặt mua
5 Mobifone 0789.92.3737 1.200.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 0798.58.1991 1.600.000 57 Đặt mua
7 Mobifone 0783.57.7878 1.200.000 60 Đặt mua
8 Mobifone 070.333.888.4 2.050.000 44 Đặt mua
9 Mobifone 078.345.6336 1.700.000 45 Đặt mua
10 Mobifone 089.888.4004 1.200.000 49 Đặt mua
11 Mobifone 089.888.4224 1.200.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 0703.22.55.11 2.250.000 26 Đặt mua
13 Mobifone 079.345.6565 2.100.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 0703.22.44.00 2.050.000 22 Đặt mua
15 Viettel 097.123.6600 4.000.000 34 Đặt mua
16 Mobifone 078.666.4488 2.500.000 57 Đặt mua
17 Mobifone 079.8181.979 4.000.000 59 Đặt mua
18 Mobifone 0784.58.58.85 1.600.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 07.9998.8282 1.500.000 62 Đặt mua
20 Mobifone 0708.92.6677 800.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 0708.64.3737 750.000 45 Đặt mua
22 Viettel 0981.44.1515 2.900.000 38 Đặt mua
23 Mobifone 079.444.6633 2.100.000 46 Đặt mua
24 Mobifone 079.345.7272 1.300.000 46 Đặt mua
25 Mobifone 079.444.6644 4.000.000 48 Đặt mua
26 Mobifone 0703.16.9292 950.000 39 Đặt mua
27 Mobifone 0798.18.3535 800.000 49 Đặt mua
28 Viettel 0971.42.2244 3.800.000 35 Đặt mua
29 Mobifone 0708.33.66.44 1.800.000 41 Đặt mua
30 Mobifone 0708.33.4040 750.000 29 Đặt mua
31 Mobifone 0792.224.333 2.500.000 35 Đặt mua
32 Mobifone 07.6969.6767 4.500.000 63 Đặt mua
33 Mobifone 078.999.2424 1.500.000 54 Đặt mua
34 Mobifone 070.333.999.1 2.250.000 44 Đặt mua
35 Mobifone 089.887.5577 1.000.000 64 Đặt mua
36 Mobifone 0898.87.5225 1.000.000 54 Đặt mua
37 Mobifone 079.345.9229 1.150.000 50 Đặt mua
38 Mobifone 079.222.000.6 1.200.000 28 Đặt mua
39 Mobifone 0789.91.3636 1.450.000 52 Đặt mua
40 Mobifone 0792.33.22.55 2.000.000 38 Đặt mua
41 Mobifone 0783.33.11.00 2.150.000 26 Đặt mua
42 Mobifone 078.368.0404 950.000 40 Đặt mua
43 Mobifone 07.69.69.69.32 2.500.000 57 Đặt mua
44 Mobifone 07.68.68.68.40 4.500.000 53 Đặt mua
45 Mobifone 079.444.6600 2.100.000 40 Đặt mua
46 Mobifone 0786.67.9898 1.200.000 68 Đặt mua
47 Mobifone 0898.87.0606 1.000.000 52 Đặt mua
48 Mobifone 079.777.2424 1.500.000 49 Đặt mua
49 Mobifone 07.6868.2277 1.900.000 53 Đặt mua
50 Mobifone 078.666.4545 1.500.000 51 Đặt mua
51 Mobifone 078.333.9944 2.300.000 50 Đặt mua
52 Mobifone 0765.88.5995 1.400.000 62 Đặt mua
53 Mobifone 0783.57.5533 850.000 46 Đặt mua
54 Mobifone 0798.18.4884 900.000 57 Đặt mua
55 Mobifone 0703.33.55.22 2.000.000 30 Đặt mua
56 Mobifone 0792.66.6446 890.000 50 Đặt mua
57 Mobifone 0898.869.777 5.500.000 69 Đặt mua
58 Mobifone 07.68.68.68.21 5.500.000 52 Đặt mua
59 Mobifone 070.888.2828 7.500.000 51 Đặt mua
60 Mobifone 0797.39.3355 900.000 51 Đặt mua