Sim Lục Quý 0 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000 31 Đặt mua
2 Mobifone 0783.339.779 28.000.000 56 Đặt mua
3 Viettel 038.44.17777 23.000.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 0898.879.888 25.000.000 73 Đặt mua
5 Mobifone 093.166.3456 42.000.000 43 Đặt mua
6 Viettel 0985.88888.4 46.000.000 66 Đặt mua
7 Vinaphone 09.1234.8555 39.000.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0981.779.879 45.000.000 65 Đặt mua
9 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
10 Mobifone 0909.395.666 43.000.000 53 Đặt mua
11 Mobifone 0938.179.666 46.000.000 55 Đặt mua
12 Viettel 0984.79.7799 39.000.000 69 Đặt mua
13 Mobifone 0909.488.666 40.000.000 56 Đặt mua
14 Vinaphone 0941.89.79.89 28.000.000 64 Đặt mua
15 Viettel 0971.11.66.99 45.000.000 49 Đặt mua
16 Viettel 0983.99.4499 30.000.000 64 Đặt mua
17 Mobifone 09.343.01234 39.000.000 29 Đặt mua
18 Viettel 097.2345671 39.000.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0903.024.666 39.000.000 36 Đặt mua
20 Vinaphone 0918.55.3456 39.000.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0979.64.6688 35.000.000 63 Đặt mua
22 Viettel 09.789.14567 42.000.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0968.11.77.88 45.000.000 55 Đặt mua
24 Vinaphone 0948.22.66.99 40.000.000 55 Đặt mua
25 Viettel 0987.511.555 26.000.000 46 Đặt mua
26 Vinaphone 088886.3456 50.000.000 56 Đặt mua
27 Vinaphone 0919.224.666 26.000.000 45 Đặt mua
28 Vinaphone 09.1976.1666 26.000.000 51 Đặt mua
29 Viettel 0977.88.99.44 30.000.000 65 Đặt mua
30 Viettel 0979.31.7799 20.000.000 61 Đặt mua
31 Mobifone 0909.696.686 39.000.000 59 Đặt mua
32 Vinaphone 0915.688.777 26.000.000 58 Đặt mua
33 Viettel 0989.299.699 48.000.000 70 Đặt mua
34 Mobifone 0909.341.888 26.000.000 50 Đặt mua
35 Mobifone 0905.12.6688 46.000.000 45 Đặt mua
36 Mobifone 0909.811.666 46.000.000 46 Đặt mua
37 Mobifone 0909.511.666 36.000.000 43 Đặt mua
38 Mobifone 0938.16.0000 30.000.000 27 Đặt mua
39 Viettel 0979.02.8866 26.000.000 55 Đặt mua
40 Mobifone 0934.368.666 40.000.000 51 Đặt mua
41 Mobifone 0901.288.886 48.000.000 50 Đặt mua
42 Mobifone 090.11.01234 50.000.000 21 Đặt mua
43 Mobifone 0902.698899 28.000.000 60 Đặt mua
44 Vinaphone 091797.8899 30.000.000 67 Đặt mua
45 Vinaphone 0912.71.7799 20.000.000 52 Đặt mua
46 Vinaphone 0857.977.999 25.000.000 70 Đặt mua
47 Vinaphone 08.222.66668 40.000.000 46 Đặt mua
48 Vinaphone 0833.899.888 36.000.000 64 Đặt mua
49 Vinaphone 0849.444.888 28.000.000 57 Đặt mua
50 Vinaphone 0827.75.75.75 36.000.000 53 Đặt mua
51 Vinaphone 0816.88.8686 42.000.000 59 Đặt mua
52 Vinaphone 0859.288.288 30.000.000 58 Đặt mua
53 Vinaphone 0942.83.5678 26.000.000 52 Đặt mua
54 Vinaphone 0919.8888.90 33.000.000 60 Đặt mua
55 Vinaphone 0858.00.3333 40.000.000 33 Đặt mua
56 Vinaphone 0916.69.8668 42.000.000 59 Đặt mua
57 Vinaphone 088.99998.79 28.000.000 76 Đặt mua
58 Vinaphone 0843.88.6789 30.000.000 61 Đặt mua
59 Vinaphone 0888.030.030 28.000.000 30 Đặt mua
60 Vinaphone 0845.111.777 27.000.000 41 Đặt mua