Sim Lục Quý 0 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0976.280.353 490.000 43 Đặt mua
2 Viettel 0353.3232.08 390.000 29 Đặt mua
3 Viettel 0977.445.402 490.000 42 Đặt mua
4 Viettel 0969.418.792 490.000 55 Đặt mua
5 Viettel 0979.648.220 490.000 47 Đặt mua
6 Viettel 096.2244.275 490.000 41 Đặt mua
7 Viettel 0969.064.472 490.000 47 Đặt mua
8 Viettel 0973.011.654 490.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0961.27.99.32 490.000 48 Đặt mua
10 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0972.180.527 490.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0867.314.563 490.000 43 Đặt mua
13 Viettel 0366.159.175 390.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0982.382.617 490.000 46 Đặt mua
15 Viettel 0964.589.774 490.000 59 Đặt mua
16 Viettel 0966.55.4341 490.000 43 Đặt mua
17 Viettel 0869.70.75.27 490.000 51 Đặt mua
18 Viettel 0981.918.094 490.000 49 Đặt mua
19 Viettel 0987.488.924 490.000 59 Đặt mua
20 Viettel 098.123.5837 490.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0961.628.253 490.000 42 Đặt mua
22 Viettel 0868.892.611 490.000 49 Đặt mua
23 Viettel 0969.049.034 490.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0969.984.812 490.000 56 Đặt mua
25 Viettel 0971.902.877 490.000 50 Đặt mua
26 Viettel 0961.342.458 490.000 42 Đặt mua
27 Viettel 09.7173.4041 490.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0975.870.564 490.000 51 Đặt mua
29 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
30 Viettel 0985.628.400 490.000 42 Đặt mua
31 Viettel 0974.834.209 490.000 46 Đặt mua
32 Viettel 0982.139.041 490.000 37 Đặt mua
33 Viettel 0348.012.566 390.000 35 Đặt mua
34 Viettel 0328.931.869 390.000 49 Đặt mua
35 Viettel 0972.493.600 490.000 40 Đặt mua
36 Viettel 0867.320.958 490.000 48 Đặt mua
37 Viettel 0968.426.230 490.000 40 Đặt mua
38 Viettel 0972.144.350 490.000 35 Đặt mua
39 Viettel 0969.481.805 490.000 50 Đặt mua
40 Viettel 0377.403.299 390.000 44 Đặt mua
41 Viettel 0332.509.209 390.000 33 Đặt mua
42 Viettel 0984.363.513 490.000 42 Đặt mua
43 Viettel 0868.695.082 490.000 52 Đặt mua
44 Viettel 0967.413.481 490.000 43 Đặt mua
45 Viettel 0967.244.023 490.000 37 Đặt mua
46 Viettel 039.222.6202 390.000 28 Đặt mua
47 Viettel 0974.574.434 490.000 47 Đặt mua
48 Viettel 0325.337.316 390.000 33 Đặt mua
49 Viettel 0979.918.721 490.000 53 Đặt mua
50 Viettel 0982.271.875 490.000 49 Đặt mua
51 Viettel 038.99.512.99 390.000 55 Đặt mua
52 Viettel 0984.471.229 490.000 46 Đặt mua
53 Viettel 0347.84.4004 390.000 34 Đặt mua
54 Viettel 0332.406.439 390.000 34 Đặt mua
55 Viettel 0963.039.474 490.000 45 Đặt mua
56 Viettel 0961.876.548 490.000 54 Đặt mua
57 Viettel 0961.471.291 490.000 40 Đặt mua
58 Viettel 0962.65.2827 490.000 47 Đặt mua
59 Viettel 0985.463.755 490.000 52 Đặt mua
60 Viettel 0349.885.385 390.000 53 Đặt mua