Sim Đầu Số 0973

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0973.643.631 490.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0973.749.931 490.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0973.268.249 490.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0973.323.046 490.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0973.043.684 490.000 44 Đặt mua
6 Viettel 0973.805.371 490.000 43 Đặt mua
7 Viettel 0973.292.568 8.000.000 51 Đặt mua
8 Viettel 0973.212.168 8.000.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0973.528.222 10.000.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0973.699.386 10.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 0973.922.568 8.000.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0973.76.7968 8.000.000 62 Đặt mua
13 Viettel 0973.238.386 12.000.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0973.88.3388 79.000.000 57 Đặt mua
15 Viettel 0973.117.586 2.790.000 47 Đặt mua
16 Viettel 0973.454.886 2.950.000 54 Đặt mua
17 Viettel 0973.250.968 2.890.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0973.346.866 4.390.000 52 Đặt mua
19 Viettel 0973.092.396 1.100.000 48 Đặt mua
20 Viettel 0973.544.639 1.500.000 50 Đặt mua
21 Viettel 0973.729.168 2.890.000 52 Đặt mua
22 Viettel 09735.888.48 3.690.000 60 Đặt mua
23 Viettel 0973.279.079 3.190.000 53 Đặt mua
24 Viettel 0973.885.186 5.000.000 55 Đặt mua