Sim Đầu Số 0941

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0941.89.79.89 28.000.000 64 Đặt mua
2 Vinaphone 0941.89.83.86 15.000.000 56 Đặt mua
3 Vinaphone 0941.999.888 168.000.000 65 Đặt mua
4 Vinaphone 094.111.6789 168.000.000 46 Đặt mua
5 Vinaphone 0941.988889 58.000.000 64 Đặt mua
6 Vinaphone 0941.967.960 630.000 51 Đặt mua
7 Vinaphone 094.15.44444 90.000.000 39 Đặt mua
8 Vinaphone 0941.9555.83 910.000 49 Đặt mua
9 Vinaphone 0941.70.1771 840.000 37 Đặt mua
10 Vinaphone 0941.9669.78 1.600.000 59 Đặt mua
11 Vinaphone 0941.955.713 620.000 44 Đặt mua
12 Vinaphone 0941.16.07.15 800.000 34 Đặt mua
13 Vinaphone 0941.906.103 770.000 33 Đặt mua
14 Vinaphone 0941.362.068 940.000 39 Đặt mua
15 Vinaphone 0941.70.4224 1.550.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 0941.490.735 770.000 42 Đặt mua
17 Vinaphone 0941.570.589 560.000 48 Đặt mua
18 Vinaphone 0941.222.090 1.490.000 29 Đặt mua
19 Vinaphone 0941.478.250 770.000 40 Đặt mua
20 Vinaphone 0941.195.284 770.000 43 Đặt mua
21 Vinaphone 0941.385.210 770.000 33 Đặt mua
22 Vinaphone 0941.889.511 798.000 46 Đặt mua
23 Vinaphone 0941.310.986 770.000 41 Đặt mua
24 Vinaphone 0941.629.871 770.000 47 Đặt mua