Sim Đầu Số 0700

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.888.555.8 5.900.000 63 Đặt mua
2 Mobifone 079.777.5522 5.200.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 079.789.6879 9.500.000 70 Đặt mua
4 Mobifone 07.68.68.68.35 7.900.000 57 Đặt mua
5 Mobifone 079997.9669 5.800.000 71 Đặt mua
6 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
7 Viettel 096.123.4141 5.300.000 31 Đặt mua
8 Mobifone 07.68.68.68.56 5.500.000 60 Đặt mua
9 Mobifone 07.67.67.67.12 6.500.000 49 Đặt mua
10 Mobifone 07.68.68.68.14 5.500.000 54 Đặt mua
11 Viettel 09.6116.7070 7.900.000 37 Đặt mua
12 Mobifone 079.444.666.8 5.500.000 54 Đặt mua
13 Mobifone 07.85.85.85.66 8.800.000 58 Đặt mua
14 Mobifone 07.6767.6464 5.800.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 0789.91.8668 6.900.000 62 Đặt mua
16 Mobifone 07.67.67.67.04 7.700.000 50 Đặt mua
17 Mobifone 07.68.68.68.87 5.500.000 64 Đặt mua
18 Mobifone 0798.99.33.55 5.500.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 07.67.67.67.46 5.600.000 56 Đặt mua
20 Mobifone 077.679.8668 6.550.000 64 Đặt mua
21 Mobifone 07.68.68.68.46 5.500.000 59 Đặt mua
22 Mobifone 0783.22.8866 8.900.000 50 Đặt mua
23 Mobifone 07.67.67.67.84 6.800.000 58 Đặt mua
24 Viettel 09.7117.0202 7.300.000 29 Đặt mua
25 Mobifone 070.333.999.3 6.500.000 46 Đặt mua
26 Mobifone 07.68.68.68.51 7.800.000 55 Đặt mua
27 Mobifone 079.777.8855 5.800.000 63 Đặt mua
28 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
29 Mobifone 07.68.68.68.37 5.500.000 59 Đặt mua
30 Mobifone 07.68.68.68.26 5.000.000 57 Đặt mua
31 Mobifone 078.666.999.1 5.800.000 61 Đặt mua
32 Mobifone 078.357.6886 6.300.000 58 Đặt mua
33 Viettel 09.7117.8822 5.200.000 45 Đặt mua
34 Viettel 097.123.0202 7.900.000 26 Đặt mua
35 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
36 Mobifone 07.67.67.67.35 5.900.000 54 Đặt mua
37 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
38 Viettel 09.7117.4141 5.300.000 35 Đặt mua
39 Mobifone 07.68.68.68.71 5.500.000 57 Đặt mua
40 Mobifone 07.68.68.68.25 5.500.000 56 Đặt mua
41 Mobifone 0703.11.8866 8.900.000 40 Đặt mua
42 Mobifone 07.67.67.67.52 6.800.000 53 Đặt mua
43 Viettel 0971.51.11.55 5.700.000 35 Đặt mua
44 Mobifone 078.333.999.3 6.500.000 54 Đặt mua
45 Mobifone 07.68.68.68.41 5.500.000 54 Đặt mua
46 Mobifone 07.68.68.68.34 5.500.000 56 Đặt mua
47 Mobifone 07.67.67.67.72 9.000.000 55 Đặt mua
48 Viettel 09.6116.4141 5.300.000 33 Đặt mua
49 Mobifone 07.68.68.68.45 5.500.000 58 Đặt mua
50 Mobifone 0783.331.555 5.800.000 40 Đặt mua
51 Mobifone 070.333.888.3 8.800.000 43 Đặt mua
52 Mobifone 0798.588.555 5.800.000 60 Đặt mua
53 Mobifone 07.67.67.67.21 5.500.000 49 Đặt mua
54 Mobifone 079.777.2233 5.800.000 47 Đặt mua
55 Mobifone 07.67.67.67.15 9.000.000 52 Đặt mua
56 Mobifone 078.333.8866 7.900.000 52 Đặt mua
57 Mobifone 07.67.67.67.20 6.150.000 48 Đặt mua
58 Mobifone 0789.86.6699 5.500.000 68 Đặt mua
59 Mobifone 0707.79.2468 6.500.000 50 Đặt mua
60 Mobifone 076.555.6565 5.600.000 50 Đặt mua