Sim Đầu Số 0523

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.9779.0099 2.250.000 57 Đặt mua
2 Mobifone 070.333.4774 1.000.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0783.22.7887 950.000 52 Đặt mua
4 Mobifone 0783.57.55.57 750.000 52 Đặt mua
5 Mobifone 0708.33.8998 1.100.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 0784.11.55.22 2.300.000 35 Đặt mua
7 Mobifone 078.666.3443 1.300.000 47 Đặt mua
8 Mobifone 079.444.8585 1.200.000 54 Đặt mua
9 Mobifone 0798.18.5885 1.150.000 59 Đặt mua
10 Mobifone 0797.17.2288 800.000 51 Đặt mua
11 Mobifone 079.222.1771 1.200.000 38 Đặt mua
12 Mobifone 0798.18.1616 1.600.000 47 Đặt mua
13 Mobifone 0798.58.1155 800.000 49 Đặt mua
14 Mobifone 07.92.55.92.92 1.600.000 50 Đặt mua
15 Mobifone 0707.74.2828 1.500.000 45 Đặt mua
16 Mobifone 0789.86.2233 1.000.000 48 Đặt mua
17 Mobifone 0708.99.33.44 2.500.000 47 Đặt mua
18 Mobifone 078.357.5885 1.200.000 56 Đặt mua
19 Mobifone 0703.32.0077 800.000 29 Đặt mua
20 Mobifone 0708.33.7272 1.500.000 39 Đặt mua
21 Mobifone 079.7778.555 4.800.000 60 Đặt mua
22 Mobifone 079.444.1771 980.000 44 Đặt mua
23 Mobifone 0792.157.111 900.000 34 Đặt mua
24 Mobifone 0708.92.1199 800.000 46 Đặt mua
25 Mobifone 0703.22.55.00 1.750.000 24 Đặt mua
26 Mobifone 078.333.8866 7.900.000 52 Đặt mua
27 Viettel 0971.77.0202 2.500.000 35 Đặt mua
28 Mobifone 0783.33.88.22 2.500.000 44 Đặt mua
29 Mobifone 0792.158.222 1.600.000 38 Đặt mua
30 Mobifone 079.345.8585 1.100.000 54 Đặt mua
31 Mobifone 079.345.0099 1.100.000 46 Đặt mua
32 Mobifone 07.69.69.69.47 2.050.000 63 Đặt mua
33 Mobifone 0783.57.5599 1.200.000 58 Đặt mua
34 Mobifone 079.777.1515 1.500.000 49 Đặt mua
35 Mobifone 078.999.000.3 2.700.000 45 Đặt mua
36 Mobifone 0798.68.2727 1.000.000 56 Đặt mua
37 Mobifone 0797.37.8181 800.000 51 Đặt mua
38 Mobifone 078.666.5151 1.500.000 45 Đặt mua
39 Mobifone 0792.666.500 850.000 41 Đặt mua
40 Mobifone 0707.75.2266 1.000.000 42 Đặt mua
41 Mobifone 070322.777.8 850.000 43 Đặt mua
42 Mobifone 0764.22.11.99 2.500.000 41 Đặt mua
43 Mobifone 0707.75.6886 4.500.000 54 Đặt mua
44 Viettel 0981.16.0303 1.600.000 31 Đặt mua
45 Mobifone 0798.85.6677 1.200.000 63 Đặt mua
46 Mobifone 078.333.666.1 2.900.000 43 Đặt mua
47 Mobifone 078.345.3737 1.300.000 47 Đặt mua
48 Mobifone 0797.17.8998 1.250.000 65 Đặt mua
49 Mobifone 0703.32.6677 1.000.000 41 Đặt mua
50 Mobifone 07.69.69.1177 1.500.000 53 Đặt mua
51 Mobifone 079.222.3535 2.000.000 38 Đặt mua
52 Mobifone 0898.87.3322 800.000 50 Đặt mua
53 Mobifone 070.868.2345 5.800.000 43 Đặt mua
54 Mobifone 0792.33.8080 900.000 40 Đặt mua
55 Mobifone 079.777.2424 1.500.000 49 Đặt mua
56 Mobifone 07.8989.0101 1.200.000 43 Đặt mua
57 Mobifone 0797.17.2727 2.250.000 49 Đặt mua
58 Mobifone 07.9779.17.17 2.300.000 55 Đặt mua
59 Mobifone 0789.86.3344 1.100.000 52 Đặt mua
60 Mobifone 079.777.111.8 4.550.000 48 Đặt mua