Sim Đầu Số 0523

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0783.68.63.68 2.800.000 55 Đặt mua
2 Mobifone 078.999.222.3 3.800.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 0783.33.55.22 2.000.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 0798.85.8855 3.800.000 63 Đặt mua
5 Mobifone 078.999.111.4 2.400.000 49 Đặt mua
6 Mobifone 079.777.0055 2.900.000 47 Đặt mua
7 Mobifone 0765.77.6886 3.500.000 60 Đặt mua
8 Mobifone 07.6868.2255 2.250.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 07.8989.5050 2.050.000 51 Đặt mua
10 Mobifone 078.666.999.3 4.270.000 63 Đặt mua
11 Mobifone 0765.23.1234 2.500.000 33 Đặt mua
12 Mobifone 0773.81.86.88 3.500.000 56 Đặt mua
13 Mobifone 078.666.2233 2.500.000 43 Đặt mua
14 Mobifone 078.333.777.6 2.000.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 078.333.222.8 2.310.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 0703.22.7779 3.850.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 07.69.69.11.88 2.200.000 55 Đặt mua
18 Mobifone 0792.66.99.77 3.500.000 62 Đặt mua
19 Mobifone 0789.91.9090 2.900.000 52 Đặt mua
20 Mobifone 078.345.6776 4.550.000 53 Đặt mua
21 Mobifone 078.333.1979 2.000.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 07.89.89.7887 2.100.000 71 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.8181 2.900.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 079.888.7722 3.600.000 58 Đặt mua
25 Mobifone 079.4447.333 2.250.000 44 Đặt mua
26 Mobifone 0703.22.1234 2.500.000 24 Đặt mua
27 Mobifone 07.69.69.69.82 2.200.000 62 Đặt mua
28 Mobifone 078.34567.56 2.250.000 51 Đặt mua
29 Mobifone 0707.75.8668 3.500.000 54 Đặt mua
30 Mobifone 0783.22.88.77 2.500.000 52 Đặt mua
31 Mobifone 078.345.1979 3.900.000 53 Đặt mua
32 Mobifone 0783.33.99.77 2.000.000 56 Đặt mua
33 Mobifone 0703.22.00.11 2.300.000 16 Đặt mua
34 Mobifone 0764.89.98.98 3.900.000 68 Đặt mua
35 Viettel 0981.55.0202 2.700.000 32 Đặt mua
36 Mobifone 0703.33.00.22 2.250.000 20 Đặt mua
37 Mobifone 0708.99.11.77 2.600.000 49 Đặt mua
38 Mobifone 078.333.66.55 2.300.000 46 Đặt mua
39 Mobifone 070.3223.222 3.800.000 23 Đặt mua
40 Viettel 0961.20.2200 3.800.000 22 Đặt mua
41 Mobifone 07.67.67.67.50 3.600.000 51 Đặt mua
42 Mobifone 079.444.5858 2.100.000 54 Đặt mua
43 Mobifone 079.4447.555 2.500.000 50 Đặt mua
44 Mobifone 0703.33.11.44 2.150.000 26 Đặt mua
45 Mobifone 079.444.6600 2.100.000 40 Đặt mua
46 Mobifone 079.444.3300 2.100.000 34 Đặt mua
47 Viettel 0973.07.07.01 2.200.000 34 Đặt mua
48 Viettel 0961.27.77.22 4.000.000 43 Đặt mua
49 Mobifone 078.999.000.3 2.700.000 45 Đặt mua
50 Mobifone 079.444.5522 2.100.000 42 Đặt mua
51 Mobifone 079.444.9966 2.100.000 58 Đặt mua
52 Mobifone 0708.88.33.77 2.200.000 51 Đặt mua
53 Mobifone 070.333.1974 2.500.000 37 Đặt mua
54 Mobifone 07.6969.0123 3.500.000 43 Đặt mua
55 Mobifone 07.69.69.69.83 3.500.000 63 Đặt mua
56 Mobifone 078.666.7711 2.900.000 49 Đặt mua
57 Mobifone 078.999.5151 2.050.000 54 Đặt mua
58 Mobifone 0764.22.1122 3.600.000 27 Đặt mua
59 Mobifone 0792.66.6262 2.300.000 46 Đặt mua
60 Mobifone 07.68.68.68.02 4.500.000 51 Đặt mua