Sim Đầu Số 0358

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0358.9999.05 4.390.000 57 Đặt mua
3 Viettel 0358.68.1991 7.050.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0358.929.979 4.390.000 61 Đặt mua
5 Viettel 0358.86.1985 2.850.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0358.682.268 5.250.000 48 Đặt mua
7 Viettel 035.8888.463 1.050.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0358.788.688 4.890.000 61 Đặt mua
9 Viettel 0358.929.939 8.000.000 57 Đặt mua
10 Viettel 0358.821.279 1.090.000 45 Đặt mua
11 Viettel 0358.04.1997 2.000.000 46 Đặt mua
12 Viettel 0358.957.779 2.490.000 60 Đặt mua
13 Viettel 0358.076.668 2.390.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0358.69.1986 2.390.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0358.012.789 7.200.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0358.068.886 3.000.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0358.869.986 5.400.000 62 Đặt mua
18 Viettel 0358.788.668 6.990.000 59 Đặt mua
19 Viettel 0358.188.879 2.790.000 57 Đặt mua
20 Viettel 0358.168.678 4.390.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0358.886.686 22.300.000 58 Đặt mua
22 Viettel 035.838.1368 4.500.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0358.496.668 2.350.000 55 Đặt mua
24 Viettel 0358.927.779 2.500.000 57 Đặt mua