Sim Đầu Số 0326

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0326.683.686 10.000.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0326.3333.18 2.850.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0326.378.688 2.850.000 51 Đặt mua
4 Viettel 0326.000.012 2.890.000 14 Đặt mua
5 Viettel 0326.799.668 4.390.000 56 Đặt mua
6 Viettel 0326.168.886 4.390.000 48 Đặt mua
7 Viettel 0326.216.686 2.790.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0326.286.986 5.850.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0326.79.98.79 4.500.000 60 Đặt mua
10 Viettel 0326.179.168 4.500.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0326.68.1993 4.390.000 47 Đặt mua
12 Viettel 0326.8888.59 5.250.000 57 Đặt mua
13 Viettel 0326.279.679 4.500.000 51 Đặt mua
14 Viettel 0326.636.878 1.990.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0326.306.668 2.350.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0326.39.3993 4.500.000 47 Đặt mua
17 Viettel 0326.717.779 4.500.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0326.0000.98 2.850.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0326.929.678 1.990.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0326.111.368 4.500.000 31 Đặt mua
21 Viettel 0326.9999.30 2.790.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0326.388.338 4.390.000 44 Đặt mua
23 Viettel 0326.0000.97 2.790.000 27 Đặt mua
24 Viettel 0326.779.789 5.250.000 58 Đặt mua