Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0379.04.22.04 1.600.000 31 Đặt mua
2 Viettel 0368.604.404 720.000 35 Đặt mua
3 Viettel 0369.132.204 800.000 30 Đặt mua
4 Mobifone 0933.06.4953 1.220.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0346.912.204 1.230.000 31 Đặt mua
6 Mobifone 0901.654.404 1.650.000 33 Đặt mua
7 Viettel 0985.07.4404 1.190.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0986.23.4404 1.190.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0353.53.1618 1.200.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0981.63.1618 1.900.000 43 Đặt mua
11 Viettel 098.197.16.18 2.420.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0346.65.1618 1.380.000 40 Đặt mua
13 Viettel 0399.83.4404 1.190.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0964.87.4404 1.260.000 46 Đặt mua
15 Viettel 097.662.49.53 1.810.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0328.10.1618 1.400.000 30 Đặt mua
17 Viettel 0985.39.4953 2.370.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0867.06.1618 1.120.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0392.86.4404 978.000 40 Đặt mua
20 Viettel 0979.87.16.18 3.000.000 56 Đặt mua
21 Viettel 0981.25.2204 1.390.000 33 Đặt mua
22 Viettel 0333.68.4953 1.600.000 44 Đặt mua
23 Viettel 0969.27.4404 1.290.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0868.91.4953 1.390.000 53 Đặt mua
25 Viettel 0987.85.4404 1.390.000 49 Đặt mua
26 Viettel 0366.44.1618 1.050.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0339.71.1618 1.400.000 39 Đặt mua
28 Viettel 0977.13.4404 1.470.000 39 Đặt mua
29 Viettel 096.889.49.53 1.904.000 61 Đặt mua
30 Vinaphone 0852.93.1102 950.000 31 Đặt mua
31 Vinaphone 0834.98.1102 1.400.000 36 Đặt mua
32 Vinaphone 0846.60.1102 700.000 28 Đặt mua
33 Vinaphone 0919.44.1102 3.900.000 31 Đặt mua
34 Vinaphone 0825.49.1102 700.000 32 Đặt mua
35 Vinaphone 0827.35.1102 840.000 29 Đặt mua
36 Vinaphone 0949.75.1102 1.700.000 38 Đặt mua
37 Vinaphone 0853.44.1102 700.000 28 Đặt mua
38 Vinaphone 0846.79.1102 950.000 38 Đặt mua
39 Vinaphone 0823.70.1102 790.000 24 Đặt mua
40 Vinaphone 0848.49.1102 840.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status